Erhvervstelefoni.

Gjort bedre.

Xtra er innovativ erhvervstelefoni,
som gør op med årtiers vanetænkning.
Prøv telefoni på en ny måde…

Alt inkluderet.

Ganske enkelt.

PBX platform

Funktioner

Service

Fremtidens omstillingsløsning

GRUND brugerlicens

Et mobilabonnement
til ethvert behov

DK

EU

Xtra.
Mange funktioner.

Vi har fyldt Xtra med alle de funktioner,
du har brug for – og mere til.
Se alle funktioner

Alle Xtra funktioner.

Omstilling
Du har valget mellem kold omstilling (blind) eller varm omstilling (præsentere kaldet). Det er også muligt at lave omstilling fra Communicator app’en.

Trækning af kald
Hvis telefonen ringer hos en medarbejder, der ikke er til stede, er det muligt at trække kaldet fra en hvilken som helst anden telefon, både mobil og Bordtelefon.

Viderestilling ved optaget/intet svar
Ved optaget eller manglende svar kan du viderestille din telefon til enten telefonsvarer eller et andet internt, nationalt eller internationalt nummer. Du bestemmer også selv, hvor lang tid din telefon skal ringe, inden kaldet bliver viderestillet.

Kø funktion
Med kø funktionen er du sikker på, at opkaldet bliver besvaret. Flere forskellige kø typer til forskellige behov, og du kan besvare kaldet både på mobil og Bordtelefonen.

Velkomsthilsen
Første indtryk tæller. Lav en personlig velkomsthilsen.

Tids- og kalenderstyring
Hvornår har din virksomhed åben? Det styres nemt og simpelt, så kunden ikke venter forgæves, hvis der er lukket.

Vis og skjul nummer
Vælg selv, om dit nummer skal vises ved udgående opkald.

Valgmenu (IVR)
Tast-selv til kunden. Kunden kan indtaste et nummer, hvorefter kaldet sendes til relevant medarbejder eller kø.

Spærring for udgående kald
Du kan spærre et lokalnummer, så der ikke kan foretages udgående opkald fra telefonen.

Forstyr ikke
Det er nemt at slå Forstyr ikke til på både mobil og Bordtelefon.

GRATIS Interne kald
Alle kald mellem brugerne i XTRA™ er gratis. Det forudsætter, at mobiltelefonerne er på det danske mobilnet.

Nummerbestemt ringning
Du kan fx vælge, at telefonen skal have én ringetone ved interne kald, en anden ringetone ved eksterne kald og en tredje, når det er bestemte kolleger der ringer.

Duokald
Du kan sætte et internt eller eksternt nummer til at ringe samtidig med dit lokalnummer eller mobilnummer.

Hurtig opkald med kortnummer
Det er muligt at oprette lokalnumre på eksterne kontakter.

Navneopslag af indkommende opkald
Se navn og nummer på den, der ringer.

Telefonsvarer
Mulighed for opsætning af op til 3 typer telefonsvarebeskeder for den enkelte medarbejder (Standard besked, Besked ved status fri, Besked ved status ferie)

Integration til diverse IT systemer
Få direkte integration til jeres it system – Det letter håndteringen af kald. Når den der ringer indtaster fx CPR nummer eller kundenummer identificeres vedkommende, og jeres oplysninger om kunden åbnes automatisk. Kontakt os for at høre, om vi allerede har integration til jeres it system.

Direkte nummer
Giv den enkelte medarbejder direkte telefonnummer, så den ringer uden om hovednummeret og direkte til medarbejderen.

Sig et nummer
”Sig et nummer” komponenten kan læse indtastede tal op. Dette kan bruges til at opbygge en avanceret
interaktiv voice response.

Banke-på eller fælles optaget
Der er mulighed for banke-på. Er der både mobil og Bordtelefon tilknyttet brugeren, kan man vælge at have fælles optaget, så mobilen ikke ringer, mens man taler i sit Bordtelefon og omvendt.

Datavalidering
Komponenten bruges til at validere brugerindtastede værdier – fx kan systemet kontrollere om en kunde har indtastet x antal cifre i sit kundenummer.

Ventemusik
Vi leverer gratis ventemusik. Det er muligt selv at indsætte ventemusik.

URL-kald
URL-kald kan indsende indtastede oplysninger f.eks. i et CRM-system, i en database eller på en webside. Det kan f.eks. dreje sig om registrering af start eller slut for arbejdstid.

Virtuel Fax
Send og modtag fax via e-mail.

Navneoplysning på telefonnummer
Ved at indtaste en kode sammen med et telefonnummer, kan du få oplyst navn og adresse, tilknyttet nummeret, på din telefons display.

Telekonference
Du kan nemt etablere et konferencerum med et ubegrænset antal interne og eksterne deltagere. Der er mulighed for at lægge en adgangskode på.

Samtaleanlæg
Du kan bruge telefonanlægget som et samtaleanlæg og tale igennem højtaleren på alle jeres telefoner eller blot en enkelt.

Dashboard
Med Xtras Dashboard har alle aktive Xtra brugere adgang til deres eget Dashboard, hvor du har fuldt overblik over alle dine kollegaer om de er ledige, har en aktiv samtale, om de holder fri eller holder ferie. Få overblik over Køer, se nu og her statistik på eksempelvis den kø du er tilknyttet.

28
Xtra Communicator Mobil-app

Det fulde overblik.
Lige ved hånden.

Tag styringen på din telefoni

Med Xtras selvbetjening får du det fulde overblik og virksomhedens hostede telefoniløsning. Og har du brug for at tilpasse din løsning, så gøres det nemt i den enkle og overskuelige brugerflade.

30
Xtra Communicator Mobil-app

Få overblik på
kontoret

Gør din telefoni til noget Xtra

Xtra Communicator Mobil-app.

Automatisering
Med automatisering kan du ændre status, melde dig ind og ud af køer, samt sætte variabler når du ankommer til en lokation eller når du forlader den.

Status
Med Status vil du kunne ændre din status mellem ”ledig”, ”optaget”, ”Ude af huset”, ”Fri” samt ”Ferie”, samt angive periode f.eks. ved ferie. Denne status præsenteres på alle kollegaers Communicator Mobil App, samt på Dashboard

Kø funktioner
Her kan du hurtigt melde dig ind og ud af køer samtidig med du får du et overblik over, hvem der er meldt ind og om der er kunder i kø. Endvidere kan du hurtigt melde dig ind i en kø og afhjælpe kollegaer.

Nummer præsentation
Med nummerpræsentation kan du selv angive nummer der skal præsenteres ved udgående kald, f.eks. dit direkte nummer i virksomheden præsenteres mellem 8-16 på hverdage, og mellem 16-8 præsenteres f.eks. privat mobilnummer (hvis mobilnummer er integreret i Xtra løsningen)

Kollegaer/favoritter
Kollegaer som du ofte ringer til, kan lægges under favoritter på forsiden.

Telefonsvarer
Med telefonsvaren i mobil appen, er det muligt at aflytte sine beskeder på normalvis, modtag lydfil på mail med indtalte besked, få indtalte telefonsvarebesked præsenteret som tekst.

Opkaldslister
Se historik på indgående/udgående samtaler

Forbrug
Følg dit månedlige samtale- og dataforbrug

Viderestilling
Med aktivering af viderestilling, viderestilles alle dine kald til det angivne telefonnummer.

Optag samtale
Med knappen ”optag samtale”, er det muligt at aktivere optagelse af igangværende telefonsamtale.

Forstyr ikke
Forstyr ikke knappen kan aktiveres, og dine kald vil blive viderestillet til din telefonsvarer, så ikke du bliver forstyrret.

Support
Med Support knappen er vi ikke længere væk end et kald.

Indstillinger
I indstillinger er det muligt at tilpasse udseende, Banke på, adgangskode samt automatisering.

Ring op
Ring kollega op direkte via App.

Træk
Træk kollegas kald.

Omstil
Omstil dit aktive kald til kollega.

Overtag
Overtag aktiv samtale med kollega.

Kontakt Powernet

Xtra Telefoni.
Mange funktioner.

Call Back