Health tech.

Gjort bedre.

FlexCare gør indlæggelsen lettere for
patienten og plejepersonalet.

FlexCare

Lige ved hånden.
Lige ved sengen.

Overblik, adspredelse og kommunikation
FlexCare er udviklet i samarbejde med danske hospitaler til at gøre indlæggelsen lettere for både patient og personale.
Group 34

FlexCare
for patienten

 • Adspredelse
 • Underholdning
 • Overblik
 • Genoptræning
 • Dialog med omverdenen
Group 37

FlexCare
for personalet

 • Registrering
 • Advisering
 • Behandling
 • Journalisering
 • Dialog med patienten

Patientens og personalets
fælles platform

Adspredelse og overblik. For den sengeliggende
patient er det vigtige faktorer i en tryg indlæggelse.
FlexCare giver personalet mulighed for at understøtte
patientens indlæggelsesforløb med den adspredelse og 
information, der gavner den enkelte patient. Lige ved
hånden – lige ved sengen.

FlexCare findes på mere
end halvdelen af alle
danske hospitaler

Personale og patienter på mere end halvdelen af

danske hospitaler har adgang til FlexCare Tablet

 eller TV-boks løsning på stuen – både i somatikken, 

psykiatrien og på hospice. Systemet udvikles i tæt 

samarbejde med dem, der bruger det i hverdagen og

er baseret på ønsker fra plejepersonale, læger, ergo-

og fysioterapeuter, køkkenpersonale og IT. Derfor

findes der i dag mere end 6000 enheder på danske 

sengestuer, indkøbt på leverandøraftaler tilgængelige

i alle regioner.

Flexcare i Region Midt

Kom med til Region Midt og se, hvordan 
FlexCare bruges på Regionhospitalet Gødstrup

Funktioner

FlexCare tilbyder en række apps, som letter indlæggelsesforløbet for både patienten og personalet. 

FlexCare apps

FlexCare kan som standard leveres med en række af vores egne apps:

 • FlexCares brugertilpassede radio- og TV-kanalpakker
 • FlexCares hospitalssikkerhedsoptimerede Google Browser
 • FlexCare VideoChat (samtaleprogram)
 • FlexCare Interpreter (tolkeprogram)
 • FlexCare Rehab (genoptræning)
 • FlexCare Stats (statistik)

3. parts apps

FlexCare giver mulighed for at integrere hospitalets applikationer og øvrige 3. parts apps:

 • Streamingtjenester (patienten benytter sit eget abonnement)
 • Mit Sygehus
 • EPJ (Systematic og Min SP)
 • Cetrea (PROspørgeskemaer)
 • CTS (Bygningsautomatik)
 • Ascom Differentieret Patientkald
 • Tunstall Differentieret Patientkald
 • Dankost (Kostbestilling)
 • Den Aktive Patient (Helbredsprofilen)
 • Fortællekunsten (Fortællinger til adspredelse)
 • HC And (Børneunivers)
 • Helpii (Forebyggelse)
 • Master Cater Menu (Kostbestilling)
 • MedCom (Videosamtale)
 • Movesca Min Menu (Kostbestilling)
 • Syncsense (VR-træning)
 • SENS Motion (Bevægelsesmåling)
 • Talk2Care (Piktogramkommunikation til talehæmmede patienter)
 • Televindue (Sansestimuli for demente)
 • WaveCare (Beroligende sansestimuli)

Vil du vide mere om, hvad FlexCare kan?

FlexCare CMS

I FlexCare CMS styrer personalet afdelingens tablets, så indholdet passer til den enkelte patient eller til grupper af patienter. FlexCare CMS er udviklet i samarbejde med hospitalspersonale netop for at sikre, at det fungerer let, intuitivt og fleksibelt i hænderne på sundhedspersonale.

Med FlexCare CMS sikrer personalet, at patienten altid har adgang til den information, man skal bruge på sengestuen; kostbestilling, beskeder, genoptræningsvideoer, underholdning mv.

Nærværende implementering og support​

Health tech udvikler sig hele tiden. Patienter får nye ønsker og personalet får nye behov. FlexCare er skabt til at kunne fungere i driften fra dag ét – og samtidig udvikle sig over tid sammen med brugerne. Derfor har PowerNets teknikere nærvær i fokus: Vi kender personalegruppens forskellige behov og taler et sprog, der er til at forstå. På den måde sikrer vi FlexCare det bedste og længste liv i hænderne på både patienter og personale.

Flexcare i Region Midt

Se filmen fra Regionshospitalet Gødstrup om, hvordan health tech og digitalisering gavner både patienter, pårørende og personale.

Den størrelse, der passer

FlexCare-tabletten fås i flere størrelser, blandt andet følgende fire standardstørrelser:

FlexCare 13,3"

FlexCare 15,6"

FlexCare 18,5"

FlexCare 21,5"

Integration til eksisterende systemer

FlexCare har mulighed for at integrere til de behandlings- og registeringssystemer hospitalerne bruger i forvejen. Derved kan FlexCare blive den centrale kommunikationsplatform for alle parter.

FlexCare kan konfigureres med række EPJ-systemer, og tilbyder allerede i dag mulighed for integration op mod Epic Min SP og Systematic Columna Cure.

Sikkerhed

Sikkerheden er i højsædet med FlexCare. Tabletten låser automatisk ned og sletter brugerdata efter hver seance. Alternativt kan den opsættes med personligt login, der slettes ved patientskifte. Systemet er selvfølgelig GDPR-compliant og understøtter hospitalernes MDM-systemer.

12

Slidstærk
Plug & Play

FlexCare tablet er hygiejnisk, slidstærk og skabt til at kunne tåle alt: Rengøring, afspritning – og slag. Og så er FlexCare ren Plug & Play med hardware, software og monteringsudstyr i ét. Bare tilslut FlexCare til netværket, så autoprovisionerer den mod PowerNets backendsystemer. Lettere kan det ikke være.

FlexCare TV-Boks

FlexCare TV-Box kobles til et eksisterende TV
på sengestuen. Med Den rengøringsvenlige remotekontrol får patienten adgang til alle de samme funktioner, som i FlexCare Tablet: FlexCares TV-kanalpakke med valgfri kanaler, radio, webbrowser – og alle de 3.part apps som hospitalet ønsker afviklet i systemet.

Integration til
eksisterende systemer

FlexCare har mulighed for at integrere til de behandlings- og registeringssystemer hospitalerne bruger i forvejen. Derved kan FlexCare blive den centrale kommunikationsplatform for alle parter.

FlexCare kan konfigureres med række EPJ-systemer, og tilbyder allerede i dag mulighed for integration op mod Epic Min SP og Systematic Columna Cure.

Få det fulde overblik.
Download Fakta om FlexCare.

Vil du vide mere, hvordan FlexCare kan hjælpe jeres patienter og personale?

Kontakt Powernet

Kontaktform Popup

Powernet Communicator Mobil-app.

Automatisering
Med automatisering kan du ændre status, melde dig ind og ud af køer, samt sætte variabler når du ankommer til en lokation eller når du forlader den.

Status
Med Status vil du kunne ændre din status mellem ”ledig”, ”optaget”, ”Ude af huset”, ”Fri” samt ”Ferie”, samt angive periode f.eks. ved ferie. Denne status præsenteres på alle kollegaers Communicator Mobil App, samt på Dashboard

Kø funktioner
Her kan du hurtigt melde dig ind og ud af køer samtidig med du får du et overblik over, hvem der er meldt ind og om der er kunder i kø. Endvidere kan du hurtigt melde dig ind i en kø og afhjælpe kollegaer.

Nummer præsentation
Med nummerpræsentation kan du selv angive nummer der skal præsenteres ved udgående kald, f.eks. dit direkte nummer i virksomheden præsenteres mellem 8-16 på hverdage, og mellem 16-8 præsenteres f.eks. privat mobilnummer (hvis mobilnummer er integreret i Xtra løsningen)

Kollegaer/favoritter
Kollegaer som du ofte ringer til, kan lægges under favoritter på forsiden.

Telefonsvarer
Med telefonsvaren i mobil appen, er det muligt at aflytte sine beskeder på normalvis, modtag lydfil på mail med indtalte besked, få indtalte telefonsvarebesked præsenteret som tekst.

Opkaldslister
Se historik på indgående/udgående samtaler

Forbrug
Følg dit månedlige samtale- og dataforbrug

Viderestilling
Med aktivering af viderestilling, viderestilles alle dine kald til det angivne telefonnummer.

Optag samtale
Med knappen ”optag samtale”, er det muligt at aktivere optagelse af igangværende telefonsamtale.

Forstyr ikke
Forstyr ikke knappen kan aktiveres, og dine kald vil blive viderestillet til din telefonsvarer, så ikke du bliver forstyrret.

Support
Med Support knappen er vi ikke længere væk end et kald.

Indstillinger
I indstillinger er det muligt at tilpasse udseende, Banke på, adgangskode samt automatisering.

Ring op
Ring kollega op direkte via App.

Træk
Træk kollegas kald.

Omstil
Omstil dit aktive kald til kollega.

Overtag
Overtag aktiv samtale med kollega.

PowerNet Connect Telefoni.
Mange funktioner.

Call Back